તમે ક્યારે નહિ જોયા હોય આવા Funny ફોટાસ જુઓ 15 તસ્વીરો દિવસ સુધરી જશે

0
234
Advertisement
Loading...

બીજાની થાળીમાં વધુ જ ઘી નજરમાં આવતું હોય છે. અમુક લોકો હોય છે, જેને હર કોઈને આગળની ગલી સુધી છોડીને આવવાની આદત હોય કે. અરે તે પોતાની ગાડી ઉઠાવીને છોડવા નથી જાતા, તે તો તેની નજરો હોય છે જે તેઓના આંખોથી દુર ન થાય ત્યાં સુધી તેને જ ચીપકી રહે છે. આવા અમુક લોકો હોય છે, જેઓને ઘુરવાની આદત હોય છે.

Advertisement
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here