સુરત પોલીસ કમિ.ની અનોખી પહેલ, બાળકો-સ્રીઓ અને વૃદ્ધ લોકોની ઘરેબેઠા ફરિયાદ લેશે

0
180
Advertisement
Loading...

સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે દિવ્યાંગ સ્ત્રીઓ, 15 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકો તેમજ સિનિયર સિટીઝનો માટે પ્રેરણાદાયી નિર્ણય લીધો છે. સુરત પોલીસે આ તમામ લોકો માટે અલગથી સેવા શરૂ કરી છે. હવેથી આવા તમામ લોકોની ફરિયાદ પોલીસ તેમના ઘરે અથવા નિયત કરેલા સ્થળોએ જઇને લેશે તેવી જાહેરાત સુરત પોલીસ કમિશનરે કરી…

Advertisement
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here